Murase (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท มูราเสะ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เตาอุตสาหกรรม เตาหลอม เตาอบ เตาชุบ ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรโรงงาน ตู้ควบคุม ด้วยระบบไฟฟ้า, LPG, NG, Oils ตรวจสอบการทำงานของระบบการเผาไหม้ เปลี่ยนแปลงระบบก๊าซ ซ่อมบำรุง รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการโดย Mr.Konishi Yoshio