• อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
  • UV Sensor
  • UV Tube
  • UV Socket
  • 100 V., 220 V.