งานซ่อมแซ่มผนังเตาเผา เตาหลอม

  • งานรื้อถอน ซ่อมแซม อิฐทนไฟ, ฉนวนใยแก้ว


 

ห้องอบร้อน

  •  ผลิตด้วยอิฐทนความร้อน
  •  นำความร้อนกลับมาใช้ใหม่/ Reuse Exhaust

 

  • จำหน่าย แก้ไข ออกแบบ งานฉนวนทนความร้อน ทุกชนิด (วัสดุทนความร้อน/ร้อนพิเศษ ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของเตาแต่ละชนิด
  • ซ่อมแซ่มผนังเตาทุกชนิด
  • งานหุ้มฉนวน ท่อร้อน/เย็น
  • เซรามิกเชือก 30T, 40T, 50T.
  • Ceramic block unit
  • Ceramic fiber ; 3T, 12.5T, 25T, 50T
  • Firebrick, B1, B2, B5, SK, อิฐทนความร้อน